Mobilitat

Els xiquets i xiquetes són un dels grups de població que té més risc de patir un accident com a vianant. L’elevat nombre de vehicles de motor que circulen per la via pública, la velocitat a la qual es desplacen i les característiques físiques pròpies d’aquest sector de la població fan que la mobilitat dels escolars per anar a l’escola no estiga exempta de riscs.

Els camins escolars o itineraris segurs per a escolars són una proposta d’educació i d’actuació per a la mobilitat sostenible que té com a objectiu afavorir un accés segur i agradable d’anada i tornada de l’escola, i fer del carrer un entorn acollidor i formatiu per als escolars que transiten i, per extensió, per a totes les persones que es desplacen. D’aquesta manera, el trajecte d’anar a peu o en bicicleta a l’escola esdevé una activitat quotidiana agradable, saludable i segura a fi que els xiquets i les xiquetes la puguen fer sols.

Abans d’iniciar el procés d’implantació d’un camí escolar, cal partir de la col·laboració de tots els seus participants: els xiquets i les xiquetes, els centres i el professorat, les famílies, l’Administració municipal, els establiments del barri i les associacions. Les actuacions que es duen a terme consisteixen, entre d’altres, a regular els semàfors, millorar l’accessibilitat, ordenar l’aparcament i actuar sobre les parades de transport públic.

 No es tracta només d’aprendre un seguit de normes i senyals de trànsit per circular millor, sinó de canviar de mentalitat per arraconar progressivament el model de mobilitat actual en favor d’un model sostenible que transmeta valors i actituds de civisme, tolerància i respecte envers els espais urbans col·lectius.

La nostra escola aposta per fomentar entre la comunitat educativa dos formes de vindre a la nostra escola:

  • Eco Bici.
  • Ruta Verda.

Ruta Verda

ruta verda

Caminant junts a l’escola!

            Ruta Verda és una manera d’anar al col·legi que estan recuperant en moltes ciutats europees com Londres, Oslo, París, etc. Els xiquets/es van caminant al col·legi per dos motius fonamentals: És més segur que anar amb cotxe i és més beneficiós per a la seua formació. Perquè és més sa que anar amb cotxe, beneficiós per a la seua educació, divertit, barat, sa, ecològic, i més cívic.

            L’equip d’educadores de la Ruta Verda que acompanyen els xiquets/es durant el trajecte estan formades específicament per a tractar amb gent menuda i tenen molta experiència (les famílies cal que sàpiguen que les EDUCADORES que NO TENEN CAP RESPONSABILITAT SOBRE L’ALUMNAT, sols guia i formació), al projecte també volem comptar amb voluntaris locals i famílies, així com amb el suport directe de la policia local, els mateixos mestres del col·legi, les autoritats municipals i els veïns i comerciants de la població(tendes de barri identificades amb el logotip).

Consulta el nostre projecte de Ruta Verda:

Projecte_RUTA VERDA

Quí Som?

            RUTA VERDA és un projecte Medi Ambiental del projecte EcoEscola, coordinat per l’AMPA del Ceip Federico García Sanchiz per a la millora de l’entorn, que promou un servei de mobilitat sostenible. El projecte permet a GRUPS de xiquets/es i familiars anar de forma guiada pels diferents punts de trobada a l’escola de forma RÀPIDA, SEGURA i SOSTENIBLE. Els usuaris de RUTA VERDA circularan, durant l’anada a l’escola, davall l’acompanyament de PROFESSIONALS (EDUCADORES) i de VOLUNTARIS (FAMILIES) que s’organitzaran a través d’una ruta marcada amb punts de trobada.

            RUTA VERDA és una manera d’anar al col·legi que estem recuperant en moltes ciutats europees. Caminant, els xiquets i xiquetes van a peu al col·legi acompanyats per educadors especialitzats, famílies i voluntaris locals. Objectius

1. Promoure la salut de l’alumnat a través de l’activitat física que representa anar a l’escola a peu cada dia.

2. Contribuir a una millor salut mediambiental tot fomentant un model de mobilitat més sostenible.

3. Prevenir l’absentisme escolar proporcionant a les famílies un recurs per als desplaçaments dels seus fills i filles de casa a l’escola.

4. Afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar de la ciutadania.

Rutes

            Consulta els plànols adjunts per a conèixer les rutes establertes en la nostra localitat, amb els punts de trobada, les hores de pas, i el mapa exacte del recorregut. Existeixen dos rutes que han sigut reconegudes per la policia local d’Alzira com a les més segures per als vianants que es disposen a vindre al nostre centre educatiu.

Plànol 2 ruta verda

Ruta 1 i 2

Estes són les rutes que condueixen al Col·legi Federico García Sanchiz. RUTA VERDA ha pensat en vosaltres tant si viviu al barri com fora d’ell. Si la ruta passa PROP DE CASA, pots incorporar-te en qualsevol punt. Pots afegir-te a la ruta des de l’inici, sobretot, SI VENIU AMB COTXE DES DE FORA o en qualsevol punt que et vinga més a prop. Hem buscat punts de trobada fàcil d’accedir i parar. Cada grup de xiquets i xiquetes estaran guiats i formats en educació vial per una educadora i les famílies acompanyants i voluntàries quatre dies a la setmana (dilluns, dimarts, dimecres i dijous), el divendres el recorregut es podrà realitzar amb le propies famílies o sols.

La ruta és d’anada al centre sols pel matí!

Ruta 1: Color Blau

Horaris i punts de trobada:

  • Punt d’Eixida: 8:35 h. (Parada Autobús C/ Pedro Esplugues).
  • Punt Trobada a les 8:40 h. (C/ Pare castells /  C/ Verge del Lluch ).
  • Punt Trobada a les 8:50 h. (Travessia Josep Suñer / C/ de la Inependència).
  • Arribada a l’escola les 9:00 h.

Ruta 2: Color Taronja

  • Punt d’Eixida (punt 1) a les 8:40 h. (Plaça Primer de Maig).
  • Punt Trobada a les 8:46 h. (Avda. el Parc / C/ Cristóbal Monterdre).
  • Punt Trobada a les 8:48 h. (Avda. del Parc / Cayetano Gómez España).
  • Arribada a l’escola a les 9:00 h.

Tots els punts estan senyalats al plànol que marca l’itinerari. Consulta-les i fes la teua inscripció al punt que més s’adapte a les teues necessitats!

Senyalització

Les rutes estaran senyalitzades tant en senyals verticals (Punts d’eixida i trobada), com per senyals horitzontals pintades a terra (vorera i pas de vianants). Els logotips identificatius son els següents:

1. Senyalització al pas de vianants:

ruta verda escolar

2. Senyalització a les voreres:
    ruta verda

3.- Senyalització vertical:

punt trobada

EcoBici

Aquest projecte forma part d’un projecte pedagògic, integral i transversal que té com a objectiu fomentar l’ús de la bicicleta entre el nostre alumnat –i les seues famílies– per desplaçar-se habitualment per la ciutat i, especialment, fins a la nostra escola.

Els nostre centre educatiu són equipaments que generen mobilitat. És a dir, en determinats moments de cada dia lectiu, centenars de persones es concentren a l’entorn de l’escola, ja siga per portar a terme les seua activitat profesional o per acompanyar als xiquets i xiquetes que estudien al centre.

El mitjà de transport que tria cada persona, per tant, influeix de manera decisiva en les condicions ambientals i de seguretat viària dels voltants del centre, ja que una mobilitat majoritàriament basada en el vehicle a motor privat -cotxes i motocicletes- genera uns impactes molt superiors als que es generen si els hàbits de desplaçament que fa una part important de la població escolar es basen en mitjans més sostenibles -a peu o amb bicicleta.

Una mobilitat amb cotxe produeix, a més, una sensació d’inseguretat molt més gran, sobretot pel fet que la concentració de vehicles sol coincidir amb les presses dels seus conductors per arribar aviat a la feina. D’aquesta manera s’activa un cercle viciós que provoca que molts pares i mares no deixen que els seus fills i filles es desplacen amb bicicleta o a peu a l’escola per por al risc d’accident.

Trencar aquest cercle viciós és complex, ja que requereix canviar els hàbits de mobilitat, principalment els dels pares i mares. Modificar pautes de comportament és sempre la dificultat més gran a l’hora d’avançar cap a un model d’organització social més sostenible.

Consulta el projecte EcoBici:

Projecte EcoBici

ELS AVANTATGES DE LA BICICLETA

La bicicleta és un mitjà de transport que té molts avantatges en comparació amb altres sistemes de desplaçament.

Un mitjà eficient, net i saludable que, en l’entorn urbà, contribueix a reduir el consum d’energia i les emissions, a millorar la fluïdesa del trànsit, a democratitzar la mobilitat i aportar més autonomia als ciutadans, a disminuir la despesa individual i familiar en desplaçaments, a fomentar l’activitat física i, sobretot, a pacificar els carrers i promoure la convivència ciutadana ja que no aporta ni soroll, ni contaminació a l’entorn.

És un mitjà de transport sostenible ideal per a qualsevol persona que es desplace habitualment per la ciutat, que, a més, es pot combinar perfectament amb el transport públic col·lectiu per a fer viatges de més distància practicant la intermodalitat.

Els beneficis són especialment importants per al sector de població més jove, ja que la bicicleta els ajuda a millorar l’activitat física i els aporta independència i rapidesa en els desplaçaments que facen i, més, sense cap cost econòmic. Per això, fomentar l’ús de la bicicleta en l’educació primària, obri als xiquets i xiquetes la possibilitat d’accedir a un vehicle propi, saludable i barat, que en el futur pot continuar sent la seva alternativa de mobilitat, fins i tot en l’edat adulta.

Per tant, el fet d’impulsar-ne l’ús des de l’àmbit educatiu, no només permet aportar coneixement sobre els nombrosos avantatges que la bicicleta ofereix i sobre com cal moure’s per l’entorn urbà, si no que contribueix a canviar els hàbits de transport en favor d’un sistema molt més sostenible que els mitjans a motor de combustió. L’hàbit d’anar amb bicicleta s’adquireix més fàcilment quan la persona és jove, té més facilitat per a aprendre i assimilar situacions noves. El recent augment de l’edat d’ús del ciclomotor als 15 anys també pot contribuir a captar usuaris de la bicicleta que no facen posteriorment el canvi al vehicle a motor.

La bicicleta reuneix molts dels valors que procura transmetre l’escola: respecte al medi ambient, consum responsable, esperit cívic, salut i exercici físic.

EL SUPORT DEL CEIP FEDERICO GARCIA SANCHIZ

El nostre centre educatiu, certament, no té competències sobre la gestió de l’espai públic o del trànsit i, en la majoria de casos, tampoc té la possibilitat de modificar els hàbits dels pares, però sí que pot participar activament en impulsar un model de mobilitat en el seu entorn immediat que siga més eficient, segur i de qualitat.

Per fer-ho, hem ficat en marxa aquest projecte “Eco Bici” volem que la gent sàpiga que la mobilitat dels nostre alumnes és una qüestió de salut pública, de seguretat viària i de benestar col·lectiu. Per aquest motiu hem implicat al professorat i Ampa, a fi que , s’implanten mesures que fomenten la mobilitat sostenible i la bicicleta, i la millora de les condicions de l’espai públic adjacent.

PROPOSTES DE TREBALL

Com ja hem nombrat abans, aquest projecte cal que siga un complement formatiu i educatiu per al nostre alumnat. I tota propost pedagògica cal que tinga un treball a relitzar per l’alumnat, les famílies i el professorat. Us deixem activitats de treball extretes de la web www.bicinstitut.cat:

Descobrint la bicicleta com a mitjà de transport

Aprenent a circular en bicicleta per la ciutat

Investigant la física i la mecànica de la bicicleta

FOTOS DEL PROJECTE

Anuncis

4 responses

5 10 2013
Alexia

He entrado para mirar el mapa con las rutas de “Ruta Verda” pero no están disponibles, a pesar que en el texto pone “Consulta els plànols adjunts”. Saludos.

9 10 2013
elfedeverdfgs

Hola Alexia!

Ja estan disponibles!

Gràcies!!!

9 10 2013
Alexia

¡Muchas gracias!
Que pena que me pillen tan lejos ambas rutas, espero que en el futuro puedan haber más y poder sumarme a ellas diariamente 😉

10 10 2013
elfedeverdfgs

Esperem que el projecte es consolide i pugam ficar altres rutes. Gràcies pel teu interés!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s
%d bloggers like this: